Navigatie: Gebruiksaanwijzing >

De makemenu programmatuur

Vorige paginaTerug naar hoofdstuk overzichtVolgemde pagina

Als je gebruik maakt van programmatuur van anderen krijg je ook de bijbehorende niet altijd gewenste gedragingen er gratis bij.

 

Dus als er problemen optreden geeft niet altijd direct de schuld aan de maker aan deze programmeur, hoewel hij zijn best gedaan heeft om nog een aantal fouten in de programmatuur achter te laten, zodat terecht op hem kan worden gemopperd.

 

Wat er ook gebeurt alle auteurs van deze programma;s, inclusief de maker van makemenu.exe hebben expliciet duidelijk gemaakt dat deze programmatuur beschikbaar gesteld 'as-is' en dat zij geen enkele aansprakelijk hebben in het gebruik daarvan en de eventuele nadelige gevolgen en dat de gebruiker zelf de afweging moet maken of de voordelen van het gebruik opwegen tegen de nadelen.

 

Wat betreft de makemenu programmatuur zal deze auteur zijn best om doen om als er fouten bij hem bekend worden, die nadelig zouden kunnen uitwerken voor de gebruiker, hiervoor een oplossing te zoeken.

 

Ok dat waren de juridische aspecten van het gebruik. Nu het pakket zelf. Dit bestaat uit de volgende componenten:

 

De hulpprogramma's voor de extractie van de afbeeldingen uit de CBooks:

unrar voor de extractie uit CBR CBooks (RAR archief van afbeeldingen). De meeste CBook lezers ondersteunen afbeelding van het type JPG, TIF, GIF en PNG.
unzip voor de extractie uit CBZ books (ZIP archief van afbeeldingen)
pdftohtml voor de extractie van de tekst en afbeeldingen uit een PDF CBook. Dit pakket gebruikt alleen de extractie van afbeeldingen.
Dit hulp programma geeft vaak ongewenste resultaten, zoals het omkeren van een beeld, of een samengesteld beeld niet correct wil weergeven. Gelukkig komt het relatief weinig voor dat CBooks als PDF worden gedistribueerd.
makemenu voor het extractie en conversie van de afbeeldingen door gebruik te maken van voorgaande 3 hulpprogramma's en het automatisch maken van HTML voor de CBook overzichten. Daarna maakt het overzichten van de CBook menu's en fout rapporteringen en integreert dat in overzicht menu's. Zie voor uitgebreide toelichting over de werking even verderop.
settings is een klein hulp programma, waar de belangrijkste instellingen eenvoudig door de gebruiker kan worden aangepast.
De browser menu's maken gebruik van de default internet browser onder Windows. Er is tot nu alleen getest met Mozilla Firefox,  Microsoft Internet Explorer vanaf versie 6, Chrome. De menu's maken gebruik van de experimentele Spry software van Adobe voor verbeterde toegankelijkheid bij het gebruik van de menu pagina's. Deze functies worden TabbedPanels en CollapsiblePanels genoemd. Zien is beter dan uitleggen.

 

Opmerking: De snelheid van de extractie van covers wordt door voornoemde extractie programma's bepaalt. Daar dit per cover vaak een eenmalige zaak is, is mijn inziens hiermee te leven.

 

 

 

Aan het menu zij tabs toegevoegd. Door het klikken op een andere dan de actieve tab worden deze covers direct getoond..

Deze afbeelding is gemaakt met de instelling van 4 covers per rij en een cover grootte van 160x228 pixels. De standaard instelling is 200x280 en 5 beelden per rij en 2 rijen.

 

 

Echter andere indelingen kunnen ook. Het is aan de gebruiker om de keuze te maken. De minimale breedte is 90 pixels en 120 pixels hoog (de maxima zijn 300 breed en 400 hoog)..

 

Hoe werkt het?

Hier een uitleg hoe makemenu werkt. Dit is niet belangrijk om het te gebruiken, maar met een beter inzicht hoe het werkt geeft vaak antwoorden op vragen waarom iets gebeurt.

 

Het uitgangspunt bij het ontwerp van het pakket is dat de bestaande opslag van de digitale stripboeken wordt gebruikt en alle gegevens voor het maken van de menu's worden afgeleid uit de aangetroffen situatie. Er behoeven dus geen tabellen worden ingevuld of bepaalde lijsten worden toegevoegd. De enige eis die het pakket stelt is dat je hem informeert waar de stripboeken zijn opgeslagen. Dat door het gebruik van het pakket inzichten ontstaan om je bibliotheek anders in te richten is vanzelfsprekend en doordat je snel nieuwe menu's kan aanmaken durf je ook sneller dit te doen. Daar veel gebruikers vele wensen hebben worden de menu's aangemaakt op de wensen van de gebruiker, die dat kan instellen met het instellingen dialoog venster, maar hij zou dit ook kunnen doen door met een tekst editor zoals het kladblok het cbMenuBuilder.ini bestand in de map C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ComicHtmlMenuBuilder\ aan te passen.

 

Laten we eens kijken hoe een menu wordt gemaakt. Zodra het commando makemenu menu G:ComicBooks\Nederlands\Compleet\Asterix\ wordt gegeven (of op één van de andere manieren) worden de volgende stappen ondernomen:

Makemenu controleert eerst of aan alle voorwaarden wordt voldaan alvorens aan het werk te gaan, zoals zijn alle hulp programma's aanwezig, zijn de opgegeven gegevens juist, zijn de instellingen correct.
Dan worden alle basis gegevens ingesteld en gezorgd dat de css map onder de hoofdmap correct is gevuld.
Hierna wordt een lijst gemaakt van alle aangetroffen stripboeken en gesorteerd. (groene pijl)
Dan wordt een nog lege web pagina aangemaakt, die voor zover mogelijk wordt ingevuld met de aangetroffen gegevens in de bibliotheek.
Hierin wordt onder meer de verbindingen gelegd naar de (toekomstige) overzicht menu's en naar zichzelf. Dit wordt duidelijk bij de toelichting op de overzicht menu's.
Dan wordt één voor één het vakje gevuld met de gegevens van het boek. Als geen of verouderde cover (mini voorblad) in de map cover wordt aangetroffen wordt deze aangemaakt (blauwe pijl in afbeelding hierna).

 

Als alle details zijn toegevoegd wordt de afsluitende gegevens aan het eind van de menu web pagina toegevoegd.
Wanneer dit met succes is afgerond , wordt deze pagina aan de gebruiker getoond.
Voordat wordt afgesloten controleert makemenu of de overzicht menu's moeten worden bijgewerkt en start dit proces wanneer nodig.

 

Menu (MENU)

Je kunt ook meerdere menu's tegelijk maken door het aanwijzen van de bovenliggende folder. Makemenu voert dan voor elke folder die het tegenkomt, dat is de aangewezen folder en alle onderliggende, de functie uit voor het maken van een menu voor die folder. Ook hier geldt dat alleen overzichten worden gemaakt als dat nodig blijkt.

 

Overzichten maken (OVERVIEW)

Deze functie wordt meestal geïnitieerd door de menu maak functie van makemenu, maar kan wanneer nodig ook door de gebruiker worden aangevraagd.

 

De stappen die Overzichten maken neemt lijken op het aanmaken van een menu.

Eerst controleert het of er tenminste menu aanwezig is, want anders heeft het geen zin om iets te gaan maken.
Het creëert een leeg overzicht en vult in het eerste gedeelte alles in wat op dat moment bekend is.
Het maakt een lijst van alle folders, waarin zich een menu bevindt vanaf de opgegeven folder
Sorteert deze lijst
Bepaalt op basis van de gevonden aantallen of het inklapbare menu's moet maken of een gewone lijst
De lijst wordt gevuld met de details van de gevonden menu's vanaf de aangewezen folder. Voor elk niveau wordt opnieuw bepaald of dit een inklapbare overzichten moeten worden of een gewone lijst.
Alle details met alle referenties en andere details worden per menu toegevoegd aan de lijst.
Het overzicht wordt gecompleteerd met de afsluitende gegevens.
Dit proces wordt herhaald tot alle folders, die een menu bevatten in het overzicht menu zijn opgenomen.
Aan het aan eind wordt het resultaat aan de gebruikers getoond.

 

Reset errors (RESET)

Dit commando herbenoemt de bestanden met .err naar hun oorspronkelijke naam door verwijdering van .err aan het eind van de bestandsnaam.
Verwijderd oude overzichten en fout rapporten.
Een nieuw cover wordt gemaakt en indien (weer) fout in een (nieuw) rapport vastgelegd.
Aan het eind wordt een nieuw fouten overzicht gemaakt indien er fout rapport(en) zijn.

 

Fout rapporten (ERRORS)

Fout rapporten worden gemaakt na constatering van de eerste fout per folder met stripboeken.  De manier werkt identiek als het maken van een menu overzicht. Dit commando kan ook apart worden uitgevoerd.

 

Makemenu kan ook in een commando venster worden uitgevoerd Onderstaand is het overzicht (in het Engels) dat wordt getoond als makemenu wordt uitgevoerd zonder een commando keuze.