Navigatie: Gebruiksaanwijzing >

Fout meldingen

Vorige paginaTerug naar hoofdstuk overzichtVolgemde pagina

Fouten

 

Gaat dit altijd foutloos. Was dat maar waar. Het lukt niet altijd om maken van de menu's en covers tot stand te brengen. Dit is te onderscheiden in twee groepen: Corrupte stripboeken of stripboeken met corrupte afbeeldingen. Deze laatste  is het meest vervelend, daar je hier pas achter komt als je aan het lezen bent en stripboek lezer programma begint te melden dat de afbeelding corrupt is. Dit kan vaak hersteld worden door terug te gaan naar de bron. Maar je dit pas maanden later ontdekt is dat niet meer te melden aan de bron van het stripboek. Soms is een gedeeltelijk herstel mogelijk door het een corrupt beeld uit het CBook te halen, te repareren en de herstelde afbeelding terug te zetten. Maar beter is natuurlijk dat je dit eerder weet, waardoor je nog op tijd bent om een herstel aan te vragen. Dit pakket kan je hierbij helpen.

 

De andere groep heeft te maken met de gebruikte programma's, die niet altijd precies doen van wat van hun wordt gevraagd. Deels heeft dit ook te maken met de naamgeving van de afbeeldingen in een CBook. Zodra er vreemde tekens hierin voorkomen, zoals bijvoorbeeld de  ô  zoals in Fantôme-0001.jpg , dan gaat dat soms mis.

 

Tot nu heb ik geen hulpprogramma kunnen vinden om afbeeldingen goed uit een PDF bestand  (voor de nieuwste versies PDF's) te extraheren. Het huidig meegeleverd programma kan ook niet goed overweg met de laatste versies van Adobe gemaakte PDF (indeling versie 1.6) bestanden en worden deze onterecht als onleesbaar beschouwd. Hiernaar wordt een oplossing gezocht. Gelukkig zijn de meeste stripboeken niet in dit formaat. Mocht je PDF willen verwerken zet dan de instelling Toestaan .err toevoegen uit. Het fout rapport wordt gemaakt en de boekenreeks menu bevat geen verwijzing.

 

Hoe dan ook er komen dus mislukkingen voor en dit pakket herkent dat in de meeste gevallen. Hierdoor is het verkrijgen van een correct exemplaar vaak nog mogelijk door de verzender hiervan op de hoogte te brengen.

 

 

Hierboven een voorbeeld van een melding dat een ernstige fout is geconstateerd bij het maken van de cover voor het CBook uit de reeks Sjors en Sjimmie. Je ziet het betreffende bestand en een interpretatie van wat er mis is gegaan in algemene termen.

Dit rapport is summier voor gebruikers die voldoende hebben aan een dergelijke meldingen. Voor die gebruikers die meer willen weten, omdat zij willen repareren of controleren dat het geen vals alarm is. is de mogelijkheid beschikbaar om uitgebreide rapport meldingen te krijgen.

 

Dit kan worden verkregen door aan te zetten van Uitgebreide fout meldingen. Elk toekomstig rapport zal dan een uitgebreide melding weergave bevatten bij fouten  of waarschuwing.

 

 

Er is nu een veel uitgebreidere rapportering. Bijvoorbeeld tijdens het testen van het CBook (CBR) wordt van het laatste beeld gemeld dat het beeld is beschadigd (CRC failed - cyclische controle mislukt) en dat verder het einde van het bestand is bereikt. Mogelijke oorzaak is dat 'uploader' gestopt is voordat alles compleet is of bij de 'downloader' is het niet compleet binnengekomen. Als de fout bij het uploaden ligt, dan is herstel niet mogelijk. De uploader moet dit bestand weer opnieuw te beschikking stellen. Het tweede geval kan hersteld worden door dit nogmaals te 'downloaden' of een vriend vragen om een kopie. In dit voorbeeld zijn de beelden 1 t/m 7 nog wel uit het bestand te halen.

 

Welke vorm van fout melding je ook vraagt, hoe eerder je weet dat er iets mis hoe meer mogelijkheden je hebt om het te herstellen.

 

Als je niet zo handig bent in het begrijpen van de vaak ingewikkelde diagnose informatie gebruik dan de eenvoudige rapportering en controleer wel meteen of CBook werkt in jouw situatie. Zet het herbenoemen naar ".err" achter de bestandsnaam uit. De (eenvoudige) foutmeldingen wordt wel in het Fout meldingen overzicht opgenomen, maar niet in de boekenreeks menu's (Je het stripboek in de map op moeten zoeken).