Navigatie: Gebruiksaanwijzing >

Instellingen

Vorige paginaTerug naar hoofdstuk overzichtVolgemde pagina

Een groot aantal van de gekozen waarden in dit pakket zijn aan te passen in het bestand cbMenuBuilder.ini.

Voor alle door de gebruiker te configureren instellingen is een instellingen programma beschikbaar.

 

 

Als de muis even boven een in te stellen waarde beweegt wordt een korte instructie getoond. In voorgaand voorbeeld bewoog de muis boven de knop "Selecteer de hoofdmap".

 

1 - De taal.

Het pakket is ontworpen om in meerdere talen te worden gebruikt, waarvan Nederlands en Engels zijn ingevuld.

Kies de gewenste taal en klik op Ok. Het instellingen dialoog venster wordt opnieuw gestart en heet dan Settings. Als Nederlands je voorkeur heeft, zet het dan maar gauw terug.

 

2 - Maximale maten voor een cover

Maximale maten van de cover. De twee getallen geven de maximale breedte en hoogte waar een cover wordt naar wordt verkleind. De verhoudingen worden in stand gehouden. De tooltip geeft aan de minimale en maximale in te stellen waarden. Denk eraan dat alleen nieuwe covers met die instelling worden gemaakt.

 

3 - Aantal mini covers op één rij

Niet iedereen heen een beeld monitor van 1920 pixels of meer. Je kan met dit getal het aantal plaatjes per rij aanpassen.

In combinatie met verkleinen van de covers kan je toch het aantal van 10 covers per pagina handhaven of je kan je met minder minder covers per rij tevreden stellen.

Je kan ook het aantal rijen, standaard ingesteld op 2, aanpassen.

Ook kan je het aantal tabs wat gemaakt wordt maximeren (standaard 32). Als er meer covers zijn dan tabs worden de overige covers op de laatste tab geplaatst.

 

4 - Instellingen inklap menu's

Een nuttige functie is het hebben van een overzicht van je bibliotheek. Deze wordt aan de linkerkant getoond. De ingebouwde functie maakt het mogelijk toch veel referenties om te nemen zonder dat het overzicht verloren gaat. Wanneer overzicht menu's inklapbaar worden wordt bepaald met onderstaande regels.

 

De inklap menu's worden gemaakt als aan de volgende regels is voldaan.

Er worden altijd inklap menu gemaakt tot het Max diepte niveau (standaard 1). De toegelaten waarden liggen 0 en 10.  De waarde 0 betekent dat geen inklap menu's behalve als aan de volgende regel is voldaan.
Het menu verwijst naar meer dan Min # menu's (standaard 80) maar minder dan Max # mappen (standaard 30).
 

Opmerking: Als er onder hoofdmap zich slechts één folder bevindt, kan je beter deze als hoofdmap aanwijzen. Wanneer er later toch meer folders worden toegevoegd is het aanpassen van de hoofdmap snel uitgevoerd.

 

5 - Huidige Hoofdmap

Alle verwijzingen zijn gebaseerd op het hebben van een vast punt (de hoofdmap). In de hoofdmap wordt een de submap css opgenomen. Hierin bevindt de programmatuur om de tabs de besturen en menu's in en uit te klappen. Maar ook de css bestanden om de indeling, lettertype, lettergrootte, kleur e.d. van de menu's te besturen.

 

6 - Omgang met bestanden

Toestaan .err toevoegen - Als er ernstige fouten worden geconstateerd kunnen deze bestanden de extensie .err toegevoegd krijgen.

 

CBR<>CBZ extensie toestaan - Als een CBR een CBZ blijkt te zijn of andersom dan wordt deze herbenoemd met de juiste extensie.

 

Uitgebreide fout meldingen - De meldingen die de unrar, unzip en pdftohtml geven worden dan in de rapporten opgenomen.

 

Alle menus vernieuwen - Menus worden aangemaakt als dat nodig blijkt. Maar soms is het nodig alle folder te doorlopen en de menus te vernieuwen. Door deze instelling aan te zetten worden alle menu's vernieuwd. Aan het eind hiervan wordt deze instelling automatisch uitgezet.

 

7 - Andere instellingen

Lengte afkorting - Om te voorkomen dat de tekst in de overzichten te lang wordt kan hier de lengte worden ingesteld. Dit heeft geen invloed op de getoonde tekst in de hint ballon.

JPG Kwaliteit - De kwaliteit toegepast bij de Jpeg compressie. 60% blijkt voor covers een goede verhouding tussen het merkbaar zijn van de lagere kwaliteit en de grootte van het resulterende bestand.

 

8 - Speciale instellingen

Toon flits covers - Als deze optie aanstaat wordt kortstondig het cover beeld getoond als een nieuwe wordt gemaakt.

 

Verwijderen/vervangen cover toestaan - Om bestaande covers te beschermen is deze standaard niet ingesteld. Maar om de covers altijd up-to-date te hebben en te houden wordt aanbevolen deze instelling aan te zetten.

 

Optimaliseer snelheid (nieuw) - In de oudere versies werden de menu's steeds opnieuw aangemaakt. Nu is deze versie door een heel andere opzet de snelheid sterk toegenomen (ca 45 sec voor 3600 stripboeken). Er is een functie toegevoegd die controleert of een nieuw menu nodig is. Meestal is dat niet het geval, waardoor de snelheid met factor 3 toeneemt. Het aanpassen van 3600 boekenreeks- en overzicht menu's kost dan nog ca 15 sec.

Opmerking: Tot nu toe werkt dit bij mij zonder problemen, ook na het verplaatsen van een complete folder. Maar misschien heb ik een combinatie van wijzigen over het hoofd gezien, waardoor sommige verwijzingen niet worden aangepast. Zet deze instelling even uit en probeer het aanpassen of maken van menu's nogmaals.

 

Toon eerste menu's (nieuw) - In de oude versie werd bij selectie van een overzicht vaak een lege pagina getoond om aan te geven dat in de gekozen map geen stripboeken aanwezig waren. Wanneer aangezet wordt het eerstvolgende boekenreeks menu opgezocht. In plaats van een lege pagina wordt het gevonden boekenreeks menu getoond. Als dit te verwarrend is zet deze instelling uit.

 

9 - Vernieuwen

Menu's vernieuwen (nieuw) - 'Optimaliseer de snelheid' werkt alleen goed als de menu's structuur in tact is. Deze instelling wordt automatisch aangezet na installatie en na aanpassing van de hoofdmap. Na de menu opbouw wordt deze optie weer uitgezet.

 

Vernieuw covers - Soms is nodig alle of een deel van de covers te vernieuwen. Deze instelling maakt dit mogelijk. De covers worden alleen vernieuwd bij de uitvoering van eerstvolgende menu commando. Na het aanmaken van de nieuwe cover's wordt deze instelling automatisch uitgezet.

 


 

 

Voor diegenen die kennis hebben hoe CSS bestanden wordt gebruikt, kunnen de 2 bestanden, één voor de boekenreeks menu's (cbmenu.css) and  de andere voor de overzichten  (mnmenu.css) aanpassen om het uiterlijk van de menu's naar hun eigen smaak aan te passen. Doordat bijna alle HTML tags een class indicatie hebben gekregen, kan je dat class id gebruiken om gericht de aanpassingen aan te sturen. Let er wel op dat elke keer dat een opdracht wordt uitgevoerd de volledige inhoud van de CSS folder wordt vernieuwd. Dus als je permanent deze wijzigingen wilt hebben dan moet dat bij de bron worden aangepast. De bestanden die naar de CSS folder gekopieerd worden gehaald uit Application data map.

 

De map waar de bron gegevens zijn te vinden is voor Windows XP "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ComicHtmlMenuBuilder\data\css"
of voor Windows Vista of 7 "C:\Users\(user)\AppData\Roaming\ComicHtmlMenuBuilder\data\css"