Navigatie: Gebruiksaanwijzing >

Bibliotheek beheer

Vorige paginaTerug naar hoofdstuk overzichtVolgemde pagina

Als je plezierig van menu's gebruik wil maken is het handig en verstandig om ook ordelijk de boeken op je PC op te slaan. Want het pakket doet veel maar ordent niet.

 

De manier waarop je de mappen organiseert is een persoonlijk smaak en wanneer dat goed is gebeurt zie je diezelfde ordering terug in de menu's en overzichten.

 

Hierbij een voorbeeld als uitgangspunt voor de verder toelichting en de voorbeelden in deze handleiding. Onderstaand beeld is een detail overzicht van de bibliotheek in de Windows verkenner.

 

In dit voorbeeld wordt gebruik gemaakt van een mappen structuur in 4 niveaus. Het eerste niveau, in dit voorbeeld de hoofd map Stripboeken, bevat alleen mappen en geen CBooks. De map css (niet zichtbaar in dit voorbeeld) wordt aangemaakt bij het gebruik van dit pakket. Hierin zijn opgenomen alle gegevens en hulpbestanden die de menu pagina's nodig hebben om goed te kunnen functioneren.

 

Onder de hoofdmap de map 1-Nederlands en 2-Engels (hier niet zichtbaar) en daaronder het alphabet.

 

Op niveau 4 bevinden zich de mappen met series van de stripboeken. Of ze worden rechtstreeks in de map geslagen of zoals veelal gebruikelijk in een aparte sub map cbr. Deze  sub map heeft een speciale betekenis en in het menu pakket wordt dit gelijkwaardig beschouwd als CBooks opgeslagen in de bovenliggende map.

 

Verder is het gebruikelijk om de kleine pagina afbeeldingen (covers) in de submap cover op te nemen. Ook deze conventie is door mij gevolgd.

 

Het aantal niveaus is geheel vrij te kiezen. In principe bevatten alleen de laagste niveau mappen CBooks, maar daar mag je ook van afwijken.

 

Verder beveel ik om de stripboeken zinvolle bestandsnamen te geven met waar nodig een volgorde indicatie, zodat deze opeenvolgende worden getoond.