Snel gebruiken

Vorige paginaTerug naar hoofdstuk overzichtVolgemde pagina
Installeer het pakket door het installatie programma (ComicHtmlMenuBuilder_Setup.exe) te starten.
Stel de hoofdmap in, maar om te wennen  aan de mogelijkheden wijs een submap als hoofdmap aan, en accepteer de standaard instellingen.
Later kan je alles nog wijzigen.
Alle standaard instellingen zijn zodanig gekozen dat er geen veranderingen kunnen plaatsvinden op je bestaande stripboeken.
Er worden alleen html bestanden  toegevoegd en in de submappen covers de jpg afbeeldingen.

 

 

Als de installatie is afgerond kan het maken van menu's beginnen.

 

Dubbel klik op het pictogram Menu.
Deze eerste keer wordt de waarschuwing getoond omdat het tijd kan gaan kosten.

 
Het programma is nu even bezig. Een bibliotheek met 3600 stripboeken met het maken de covers een klein uur. Later gaat dat veel sneller.
Na afloop hiervan wordt je standaard internet browser gestart het overzicht met een menu getoond.

 

De werkwijze na een verandering, b.v. toevoegen van een stripboek of herbenoemen is als volgt:
 

Start de Windows verkenner en wijs de map aan die is gewijzigd of toegevoegd. Sleep deze map met de muis naar het pictogram Menu en laat deze map hierop vallen

of dubbel klik op het Menu pictogram. Wijs de map aan met het selectie venster.
 

 

Een commando venster wordt geopend en laat activiteiten zien dat er nu gewerkt wordt. Bij detectie van te vernieuwen of ontbrekend covers worden deze aangemaakt met bijbehorende melding.

 

 

Het aanpassen van alle menu's voor een collectie van 3600 stripboeken kost ca 15 seconde plus de tijd voor het maken van covers.  Het maken een cover kost iets minder dan een seconde (daarom klein beginnen).
Hierna kan het lezen kan beginnen door te klikken op een van een cover. Er zitten veel meer mogelijkheden in dit pakket, maar dat hoort niet in de uitleg van het snelle gebruik thuis.