Navigatie: Gebruikers handleiding >

Gebruik zonder Picasa

Vorige paginaTerug naar hoofdstuk overzichtVolgemde pagina

Er kunnen zich situaties voordoen dat eerder door Picasa geëxporteerde albums (nogmaals) verzonden moeten worden.

Dit kan door het hulp programma te starten vanaf het start menu Digital Photo Export->Export of door het dubbel klikken op het bestand index.xmt in één van de sub folders van Mijn documenten\Picasa HTML-exports\.

 

Het venster zoals getoond na het zelf starten van het hulpprogramma

Het venster zoals getoond na het zelf starten van het hulpprogramma

 

Verder zijn de functies identiek als bij het gebruik vanuit Picasa.

 

Tip: Dubbel klik op het USB station om een Windows Verkenner te starten voor dat station

 

Tip: Klik onder de USB station(s) als je het programma wil afsluiten en de tekst op knop is Verzenden.

 

Let op: Elke keer als willekeurig is gekozen is het verzonden resultaat anders.

 

Het programma is niet te gebruiken voor het overzenden van andere beeld bestanden. Het commando Bestand->Afbeelding naar map exporteren... van Picasa is beschikbaar voor die taak. (Het pictogram Exporteren onderaan op de gereedschap balk is identiek).

 

Het programma kan alleen functioneren als de map met de door Picasa geëxporteerde foto's nog bestaat. Het programma stopt met een boodschap om Picasa eerste te gebruiken.