Series title: English - G - G.I. Joe - G.I. Joe vs Transformers

1 - G.I. Joe vs Transformers v2 01

2 - G.I. Joe vs Transformers v2 02

3 - G.I. Joe vs Transformers v2 03

4 - G.I. Joe vs Transformers v2 04

Picture of G.I. Joe vs Transformers v2 01.cbr Picture of G.I. Joe vs Transformers v2 02.cbr Picture of G.I. Joe vs Transformers v2 03.cbr Picture of G.I. Joe vs Transformers v2 04.cbr