Series title: English - J - JLA - JLA - Black Baptism

1 - JLA - Black Baptism 01

2 - JLA - Black Baptism 02

3 - JLA - Black Baptism 03

4 - JLA - Black Baptism 04

Picture of JLA - Black Baptism 01.cbr Picture of JLA - Black Baptism 02.cbr Picture of JLA - Black Baptism 03.cbr Picture of JLA - Black Baptism 04.cbr