Series title: English - L - Legionnaires

1 - Legionnaires 000

2 - Legionnaires 001

3 - Legionnaires 002

4 - Legionnaires 003

5 - Legionnaires 004

Picture of Legionnaires 000.cbr Picture of Legionnaires 001.cbr Picture of Legionnaires 002.cbr Picture of Legionnaires 003.cbr Picture of Legionnaires 004.cbr

6 - Legionnaires 005

7 - Legionnaires 006

8 - Legionnaires 007

9 - Legionnaires 008

10 - Legionnaires 009

Picture of Legionnaires 005.cbr Picture of Legionnaires 006.cbr Picture of Legionnaires 007.cbr Picture of Legionnaires 008.cbr Picture of Legionnaires 009.cbr

11 - Legionnaires 010

12 - Legionnaires 011

13 - Legionnaires 012

14 - Legionnaires 013

15 - Legionnaires 014

Picture of Legionnaires 010.cbr Picture of Legionnaires 011.cbr Picture of Legionnaires 012.cbr Picture of Legionnaires 013.cbr Picture of Legionnaires 014.cbr

16 - Legionnaires 015

17 - Legionnaires 016

18 - Legionnaires 017

19 - Legionnaires 018

20 - Legionnaires 019

Picture of Legionnaires 015.cbr Picture of Legionnaires 016.cbr Picture of Legionnaires 017.cbr Picture of Legionnaires 018.cbr Picture of Legionnaires 019.cbr

21 - Legionnaires 020

22 - Legionnaires 021

23 - Legionnaires 022

24 - Legionnaires 023

25 - Legionnaires 024

Picture of Legionnaires 020.cbr Picture of Legionnaires 021.cbr Picture of Legionnaires 022.cbr Picture of Legionnaires 023.cbr Picture of Legionnaires 024.cbr

26 - Legionnaires 025

27 - Legionnaires 026

28 - Legionnaires 027

29 - Legionnaires 028

30 - Legionnaires 029

Picture of Legionnaires 025.cbr Picture of Legionnaires 026.cbr Picture of Legionnaires 027.cbr Picture of Legionnaires 028.cbr Picture of Legionnaires 029.cbr

31 - Legionnaires 030

32 - Legionnaires 031

33 - Legionnaires 032

34 - Legionnaires 033

35 - Legionnaires 034

Picture of Legionnaires 030.cbr Picture of Legionnaires 031.cbr Picture of Legionnaires 032.cbr Picture of Legionnaires 033.cbr Picture of Legionnaires 034.cbr

36 - Legionnaires 035

37 - Legionnaires 036

38 - Legionnaires 037

39 - Legionnaires 038

40 - Legionnaires 039

Picture of Legionnaires 035.cbr Picture of Legionnaires 036.cbr Picture of Legionnaires 037.cbr Picture of Legionnaires 038.cbr Picture of Legionnaires 039.cbr

41 - Legionnaires 040

42 - Legionnaires 041

43 - Legionnaires 042

44 - Legionnaires 043

45 - Legionnaires 044

Picture of Legionnaires 040.cbr Picture of Legionnaires 041.cbr Picture of Legionnaires 042.cbr Picture of Legionnaires 043.cbr Picture of Legionnaires 044.cbr

46 - Legionnaires 045

47 - Legionnaires 046

48 - Legionnaires 047

49 - Legionnaires 048

50 - Legionnaires 049

Picture of Legionnaires 045.cbr Picture of Legionnaires 046.cbr Picture of Legionnaires 047.cbr Picture of Legionnaires 048.cbr Picture of Legionnaires 049.cbr

51 - Legionnaires 050

52 - Legionnaires 051

53 - Legionnaires 052

54 - Legionnaires 053

55 - Legionnaires 054

Picture of Legionnaires 050.cbr Picture of Legionnaires 051.cbr Picture of Legionnaires 052.cbr Picture of Legionnaires 053.cbr Picture of Legionnaires 054.cbr

56 - Legionnaires 055

57 - Legionnaires 056

58 - Legionnaires 057

59 - Legionnaires 058

60 - Legionnaires 059

Picture of Legionnaires 055.cbr Picture of Legionnaires 056.cbr Picture of Legionnaires 057.cbr Picture of Legionnaires 058.cbr Picture of Legionnaires 059.cbr

61 - Legionnaires 060

62 - Legionnaires 061

63 - Legionnaires 062

64 - Legionnaires 063

65 - Legionnaires 064

Picture of Legionnaires 060.cbr Picture of Legionnaires 061.cbr Picture of Legionnaires 062.cbr Picture of Legionnaires 063.cbr Picture of Legionnaires 064.cbr

66 - Legionnaires 065

67 - Legionnaires 066

68 - Legionnaires 067

69 - Legionnaires 068

70 - Legionnaires 069

Picture of Legionnaires 065.cbr Picture of Legionnaires 066.cbr Picture of Legionnaires 067.cbr Picture of Legionnaires 068.cbr Picture of Legionnaires 069.cbr

71 - Legionnaires 070

72 - Legionnaires 071

73 - Legionnaires 072

74 - Legionnaires 073

75 - Legionnaires 074

Picture of Legionnaires 070.cbr Picture of Legionnaires 071.cbr Picture of Legionnaires 072.cbr Picture of Legionnaires 073.cbr Picture of Legionnaires 074.cbr

76 - Legionnaires 075

77 - Legionnaires 076

78 - Legionnaires 077

79 - Legionnaires 078

80 - Legionnaires 079

Picture of Legionnaires 075.cbr Picture of Legionnaires 076.cbr Picture of Legionnaires 077.cbr Picture of Legionnaires 078.cbr Picture of Legionnaires 079.cbr

81 - Legionnaires 080

82 - Legionnaires 081

83 - Legionnaires 1,000,000

84 - Legionnaires 3 01

85 - Legionnaires 3 02

Picture of Legionnaires 080.cbr Picture of Legionnaires 081.cbr Picture of Legionnaires 1,000,000.cbr Picture of Legionnaires 3 01.cbr Picture of Legionnaires 3 02.cbr

86 - Legionnaires 3 03

87 - Legionnaires 3 04

88 - Legionnaires Annual 01 last part missing

89 - Legionnaires Annual 02

90 - Legionnaires Annual 03

Picture of Legionnaires 3 03.cbr Picture of Legionnaires 3 04.cbr Picture of Legionnaires Annual 01 last part missing.cbr Picture of Legionnaires Annual 02.cbr Picture of Legionnaires Annual 03.cbr